Gå till alla kurser

Uppsägning och avsked - de personliga skälen - onlinekurs i juni 2021

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Kursen går igenom:

  • Aktuell lagstiftning
  • Rättsfall
  • Procedurregler vid avslutande av anställning
  • Muntlig och skriftlig tillrättavisning
  • Övningsexempel

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av personliga skäl och avsked samt hur dessa fall ska hanteras. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Kursen är uppdelad på två tillfällen á 1,5 timmar och det är viktigt att delta vid båda tillfällena.

Praktiska detaljer

Utbildningen hålls i Teams. En guide till Teams samt länk till kursen kommer att skickas ut tillsammans med annan information innan första utbildningstillfället.

8 juni klockan 13.00 - 14.30 och 10 juni klockan 13.00 - 14.30.

 

Kurstillfällen

  • 8 Jun 2021 13:00 - 14:30, Boka

Pris

Medlemspris 1500 kronor. Övriga betalar 2000 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal