Gå till alla kurser

Uppsägning och avsked - de personliga skälen

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av personliga skäl och avsked samt i hur dessa fall ska hanteras. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.
OBS! Kan kombineras med kursen "Omorganisation och arbetsbrist"under förmiddagen. Anmälan till båda kurserna ger rabatt med 500 kronor.

Du lär dig

  • Aktuell lagstiftning
  • Rättsfall
  • Procedurregler vid avslutande av anställning
  • Muntlig och skriftlig tillrättavisning
  • Övningsexempel

Kurstillfällen

  • 22 Sep 2020 13:30 - 17:00, Stockholm Boka

Pris

Medlemspris 2000 kronor. Övriga betalar 2500 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal