Gå till alla kurser

Uppsägning och avsked - de personliga skälen

Information om aktuellt läge för våra kurser:

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Vi vill samtidigt informera om att vi har en webbkurs i Grundläggande arbetsrätt som täcker områdena Anställning, MBL-förhandlingar, Ledigheter och Avslut av anställning.

Se mer information om webbkursen här: https://www.svenskhandel.se/kurser/grundlaggande-arbetsratt--webbkurs/

---------------------------------------------------------------------

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av personliga skäl och avsked samt i hur dessa fall ska hanteras. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.
OBS! Kan kombineras med kursen "Omorganisation och arbetsbrist"under förmiddagen. Anmälan till båda kurserna ger rabatt med 500 kronor.

Du lär dig

  • Aktuell lagstiftning
  • Rättsfall
  • Procedurregler vid avslutande av anställning
  • Muntlig och skriftlig tillrättavisning
  • Övningsexempel

Pris

Medlemspris 2000 kronor. Övriga betalar 2500 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal