Utbildningar i brandsäkerhet

Två webbaserade och kostnadsfria utbildningar särskilt framtagna för dig som arbetar inom handel.

Handelsrådet har tillsammans med Brandskyddsföreningen och Prevent tagit fram lättillgängliga och viktiga utbildningar för dig som arbetar inom handeln.

Samtliga utbildningar är webbaserade.

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Utbildningen 'Brand i handeln' vänder sig till alla som är anställda inom handeln, både till dig som arbetar i butik eller dig som arbetar på lager.

Du kan anmäla dig till utbildningen samt läsa mer om Brand i handeln på Handelsrådets webbplats.

Brandfarlig vara i handeln

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln. På Handelsrådets webbplats kan du läsa mer om 'Brandfarlig vara i handeln' och anmäla dig till utbildningen.

Kategorier: Digital kurs, Säkerhet