Gå till alla kurser

Webbinarie - Årlig uppföljning SAM

För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet ska det finnas rutiner, och om man sysselsätter minst tio arbetstagare så ska flertalet av dessa rutiner vara skriftliga. Syftet med rutiner är att tydliggöra hur aktiviteter ska utföras och att underlätta informationsspridningen internt. Ofta finns redan verksamhetsrutiner som arbetsmiljöarbetet på ett naturligt sätt kan utgå från och inordnas i.
Med utgång från arbetsmiljöverkets föreskrift gällande Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), kommer Svensk Handels arbetsmiljöexperter på ett tydligt och pedagogiskt sätt gå genom vilka rutiner och instruktioner som arbetsgivare är skyldiga att ha i sin verksamhet. Man kommer även att tipsa om olika stödåtgärder och stödverktyg.

Ett webbinarium är ett seminarium som hålls på webben. Dessa är kostnadsfria för Svensk Handels medlemmar och kräver inga förkunskaper.
Du kan delta i webbinarierna från den plats som passar dig. Allt du behöver är en fast internetuppkoppling och en dator som kan spela upp ljud.
I anmälningsbekräftelsen kommer du få information om hur du ansluter dig.

Pris

Medlemspris 0 kronor. Övriga betalar 500 kronor.