Gå till alla kurser

HR-webbinarium | Hantera smittrisker kopplat till covid-19 i förhållande till anställda

  • Praktiska tips till dig som arbetsgivare  

Som arbetsgivare har du en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Utöver detta krav i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska du som arbetsgivare också säkerställa att dina anställda har en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljörättslig lagstiftning.

 

För att underlätta för dig som arbetsgivare att följa de olika regelverken har Svensk Handel tagit fram en riktlinje. Riktlinjen är baserad på gällande rätt, men innehåller också Svensk Handels rekommendationer samt tips och goda exempel avseende vilka åtgärder du behöver vidta i förhållande till dina anställda.

 

Webbinariet är medlemsexklusivt för Svensk Handels medlemsföretag.

 

Under detta webbinarium går vi igenom hur Svensk Handels riktlinje ska tillämpas, dina skyldigheter enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och arbetsmiljölagstiftning, samt vad du rent praktiskt behöver göra för att följa Svensk Handels rekommendationer.

 

Webbinariet riktar sig till personer med ansvar för personal och arbetsmiljö.

Pris

Medlemspris 0 kronor. Övriga betalar 0 kronor.

Kategori: SH Standardkategori