WEBBINARIE: Systematiskt arbetsmiljöarbete - Om kraven på uppgiftsfördelning och årlig uppföljning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete definieras systematiskt arbetsmiljöarbete som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås".
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I vissa fall kräver reglerna skriftlig dokumentation av exempelvis uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid detta webbinarie går Svensk Handels arbetsmiljöexperter igenom reglerna på ett lätteförståeligt sätt och du får möjlighet att ställa frågor.

Ett webbinarie är ett seminarium som hålls på webben. Dessa är kostnadsfria för Svensk Handels medlemmar och kräver inga förkunskaper. Du kan delta i webbinarierna från den plats som passar dig. Allt du behöver är en fast internetuppkoppling och en dator som kan spela upp ljud.

I anmälningsbekräftelsen kommer du få information om hur du ansluter dig.

Pris

Medlemspris 0 kronor. Övriga betalar 500 kronor.