Gå till alla kurser

Webbinarum: Distansarbete - nära eller långt borta?

Pandemin har påverkat förutsättningarna för arbetets utförande på många sätt. Bland annat har vi behövt undvika trängsel. Ett sätt att åstadkomma det har varit att, där det varit möjligt, låta arbete utföras på distans.

Distansarbetet under pandemin har gett många erfarenheter och gjort att många bekantat sig med olika tekniska lösningar för arbete från andra platser än det traditionella kontoret. När pandemin nu verkar börjar släppa sitt grepp uppkommer i vissa verksamheter frågan om, och i så fall vilken utsträckning, distansarbete kan vara ett alternativ även på längre sikt.

I ett webbinarium kl. 14-15 tisdagen den 22 juni diskuterar vi olika aspekter av distansarbete - vem bestämmer om eventuellt distansarbete, bör villkor för distansarbete regleras i ett individuellt avtal, vilka arbetsmiljöaspekter är viktiga att tänka igenom med mera?

Vid webbinariet kommer vi att presentera bland annat:

Checklista distansarbete - vad är bra att tänka på       

Exempelmall för avtal om distansarbete                     

Checklista arbetsmiljö vid distansarbete

Vi avser även att genomföra webbinariet den 17 augusti kl. 14-15.

Webbinariet är endast för Svensk Handels medlemmar och kommer att spelas in och finnas tillgängligt på Arbetsgivarguiden.

 

 

Kurstillfällen

  • 22 Jun 2021 14:00 - 15:00, Boka
  • 17 Aug 2021 14:00 - 15:00, Boka

Pris

Medlemspris 0 kronor. Övriga betalar 0 kronor.

Kategori: Arbetsrätt och personal