Nyanställning

Skriv ett anställningsbevis så snart ni kommit överens om anställningsvillkoren och innan anställningen påbörjas. Glöm inte att också låta den anställde ta del av interna regler och policys.