Extra pensionsavsättning till medarbetare inom handeln – fler anställda kan omfattas

I avtalsrörelsen 2017 kom Svensk Handel och Handelsanställdas förbund överens om att förstärka tjänstepensionen för arbetstagare inom handeln mellan 25-65 år genom extra pensionsavsättningar.