Handels fackliga studieverksamhet 2019

Nu har riktlinjerna och förteckningen över förtroendemannautbildningar för Handels fackliga studieverksamhet för 2019 fastställts. Det har inte skett några förändringar sedan föregående år, varken vad beträffar utbildningsutbudet eller hur ersättning till förtroendemännen ska ske.