Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) avseende åldersgränsen för arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen samt vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått åldersgränsen. Förändringarna är en del av den parlamentariska pensionsöverenskommelsen.