Nya regler om föräldraledighet och föräldrapenning

Ändringar har införts i föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken avseende rätt till ledighet och föräldrapenningförmåner.