Slopat krav på personlig undersökning vid utfärdande av läkarintyg

Från den 1 mars 2019 gäller nya regler kring utfärdande av intyg och undersökning av patient. De nya reglerna innehåller inte längre något krav på personlig undersökning av patienten för att kunna utfärda ett intyg, utan läkaren avgör hur undersökningen ska göras.