Huvudavtalet antaget av Svensk Handel och Unionen, Sveriges Farmaceuter, SRAT samt Ledarna

Svensk Handel och de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Farmaceuter, SRAT samt Ledarna har gemensamt antagit det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.