LAS-ändringarnas påverkan på avtal för Apoteksanställda

Som vi tidigare informerat om gäller från och med den 1 januari 2020 nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) avseende åldersgränsen för arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen samt vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått åldersgränsen. Här kan du ta del av information om hur lagändringarna påverkar reglerna i avtalet för Apoteksanställda.