Karensavdrag ersätter karensdag i Radio-, TV-, Data- och Elektronikteknikeravtalet

Som vi informerat om tidigare görs ändring i sjuklönelagen genom införande av karensavdrag istället för karensdag. Till följd av lagändringen görs ändring i Svensk Handels kollektivavtal Radio-, TV-, Data- och Elektronikteknikeravtalet med Sveriges Elektrikerförbund.