Karensavdrag ersätter karensdag i kollektivavtalet Handel & Metall

Regeln om karensdag vid sjukfrånvaro ersätts i kollektivavtalet Handel & Metall med karensavdrag. Företag som är bundna av kollektivavtalet Handel & Metall ska övergå till att tillämpa de nya reglerna den 1 januari 2019.