Partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist för tjänstemän

Du vet väl om att Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden har tagit fram en vägledning för turordning vid arbetsbrist för tjänstemän?