Uppsägningstid

Efter uppsägning måste både arbetsgivaren och den anställde iaktta en viss uppsägningstid innan anställningen upphör. Den anställde har rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden.