Aktiva åtgärder diskriminering

Som arbetsgivare ska du arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och verka för allas lika rättigheter och möjligheter. Här kan du läsa om hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas.