Aktiva åtgärder jämställdhet

För att motverka osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan män och kvinnor ska arbetsgivaren kartlägga och analysera företagets lönepraxis och eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor.