Aktieöverlåtelse inte verksamhetsövergång

Om endast aktierna i ett företag överlåts gäller inte bestämmelserna om verksamhetsövergång. Däremot kan du som arbetsgivare behöva informera och ibland förhandla med facket före beslut om aktieöverlåtelse.