Att tänka på inför en verksamhetsövergång

Tänk på att arbetsgivaren måste förhandla med facket före beslutet om verksamhetsövergång och att en anställd har rätt att följa med till den nya arbetsgivaren med oförändrade anställningsvillkor.