Entreprenader

Reglerna om verksamhetsövergång gäller också i vissa situationer då det inte sker någon överlåtelse. Så är det exempelvis när ett företag lägger ut hela eller delar av sin verksamhet på entreprenad eller om ett företag återtar en verksamhet som tidigare bedrivits av en entreprenör.