Övergång av del av verksamhet

Skyddet för de anställda vid övergång av verksamhet gäller även när en arbetsgivare överlåter endast en del av en verksamhet.