Vad är övergång av verksamhet?

När en arbetsgivare köper eller säljer en verksamhet genom företagsöverlåtelse kan det vara fråga om övergång av verksamhet. Men en övergång av verksamhet kan också gå till på andra sätt.