Sammanlagd arbetstid

Sammanlagd arbetstid är ett tak för den totala arbetstid som en anställd får utföra under en viss period.