Inhyrd arbetskraft och entreprenad

Som arbetsgivare har du en skyldighet att förhandla med kollektivavtalsbärande fack innan du beslutar att låta någon utföra arbete utan att vara anställd på ditt företag. Detta gäller både om du vill anlita ett annat företag för att utföra ett visst arbete för ditt företag (entreprenad) och om du vill hyra in personal från ett annat företag för att arbeta i ditt företag under din ledning (inhyrning av arbetskraft).