Ersättning från arbetslöshetskassan vid tjänstledighet pga hälsoskäl