Kollektivavtal och Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtal 

Ett kollektivavtal innebär att arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om vilka villkor som gäller. I avtalet regleras bland annat löner, anställningsformer, arbetstider och försäkringsskydd samt ersättningar vid sjukdom och ledigheter. 

Det ger trygghet för både dig och dina anställda. Vi rekommenderar alla våra medlemmar att teckna kollektivavtal och hjälper dig genom hela processen.

› Om Kollektivavtal

Kollektivavtalade försäkringar

Du har möjlighet att teckna kollektivavtalade försäkringar via vår samarbetspart Avtalat.se. Med kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och stöd vid en mängd olika händelser: 

  • Tjänstepension vid pensionering
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • Sjukförsäkring vid sjukdom
  • Tjänstegrupplivförsäkring i händelse av dödsfall
  • Omställningsförsäkring vid arbetsbrist
  • Föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet

› Om kollektivavtalade försäkringar

› Gå tillbaka till medlemsförfrågan