Kvinnor i butik

Kollektivavtalade försäkringar

Som medlem i Svensk Handel har du förmånliga premier på kollektivavtalade försäkringar för dig och dina anställda. Här kan du läsa mer om kollektivavtalade försäkringar som du som arbetsgivare med kollektivavtal tecknar för dina anställda.

Som medlem i Svensk Handel har du möjlighet att teckna kollektivavtal för både dig och dina anställda. Som del i kollektivavtalet ingår att du ska teckna kollektivavtalade försäkringar för dina anställda. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar bland annat den allmänna pensionen och socialförsäkringarna.

Försäkringarna tecknas hos 

Arbetsgivare som inte har något kollektivavtal eller hängavtal kan frivilligt teckna motsvarande avtalsförsäkringar för sina anställda via Fora, däremot inte via Collectum.

Som medlem kan du kontakta Svenskt Näringslivs försäkringspart, Avtalat, för att få mer information och fri rådgivning.

Genom de kollektivavtalade försäkringarna ger du dina anställda trygghet och stöd vid en mängd olika händelser:

Ålders- och Tjänstepension

Du har möjlighet att teckna tjänstepension för dina anställda. Avtalspension SAF-LO för anställda arbetare och ITP-planen för tjänstemän.

Tjänstepensionen för anställda arbetare administreras av Fora och tjänstepensionen för anställda tjänstemän av Collectum.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar alla dina anställda, även vd och företagare. Försäkringen kan ge de anställda ersättning i samband med personskada som inträffar i arbetet eller till och ifrån arbetet.

Sjukförsäkring vid sjukdom

Sjukförsäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring AGS ger ersättning från dag 15 för anställda arbetare. Motsvarigheten för anställda tjänstemän heter ITP sjukpension som ger ersättning från dag 91.

Tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en försäkring som betalar ut ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande om en anställd avlider. De anställda har även möjlighet att välja till efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen.

Avtalspension SAF-LO eller ITP-planen.

Omställningsförsäkring vid arbetsbrist

Omställningsförsäkringen för arbetare och Omställningsavtalet för tjänstemän ger dina anställda stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Ekonomiskt stöd kan även utbetalas beroende på de anställdas ålder och anställningstid. 

Föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg, FPT, avser enbart arbetare och kan ge kompletterande ersättning när de anställda är föräldralediga. 

› Inte medlem än? Till medlemsförfrågan

Har du frågor om kollektivavtalade försäkringar? Avtalat.se

Har du frågor om kollektivavtalade försäkringar?

Behöver du stöd och rådgivning kan du kontakta Avtalat.

Avtalat är en del av Svenskt Näringsliv och erbjuder medlemsföretag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.

Läs mer på Avtalat.se >

Om du hellre vill prata med någon på Avtalat, ring: 0770–16 10 00.

Publicerad: 2020.08.05 Senast uppdaterad: 2021.01.07 Kategori: Medlemskap

Skriv en kommentar