Försäkra dina anställda

Som medlem i Svensk Handel har du förmånliga premier på kollektivavtalade försäkringar för dig och dina anställda. Vi erbjuder också bra försäkringar för din verksamhet, lokaler, varor, egendom, sjukvård och pensioner.

Genom de kollekttivavtalade försäkringarna ger du dina anställda trygghet och stöd vid en mängd olika händelser.

Ålderspension

Dina anställda får en tjänstepension. För anställda arbetare heter den Avtalspension SAF-LO och för tjänstemän ITP-planen.

Tjänstepensionen föranställda arbetare administrerasav Fora och tjänstepensionen föranställda tjänstemän av Collectum.

Arbetsskada

Trygghetsförsäkringvid arbetsskada, TFA,omfattar alla dina anställda, även vd och företagare. Försäkringen kan ge de anställda ersättning i samband med personskada som inträffari arbetet eller till och från arbetet.

Sjukdom 

För dina anställda arbetare heter försäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, och ger ersättning från dag 15. Anställdatjänstemän har ITP sjukpension somger ersättning från dag 91.

Dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring,TGL, är en försäkring som betalar ut ett skattefritt engångsbelopp till efterlevande om en anställd avlider. De anställda har även möjlighetatt välja till efterlevandeskydd inom ramen för tjänstepensionen.

Avtalspension SAF-LO eller ITP-planen.

Arbetsbrist

Omställningsförsäkringen för arbetare och Omställningsavtalet för tjänstemänger dina anställda stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Beroende på de anställdas ålder och anställningstidkan även ekonomiskt stöd utbetalas. 

Föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg,FPT, gäller enbart arbetare och kan ge kompletterande ersättning när de anställda är föräldralediga. 

Har du frågor om kollektivavtalade försäkringar?

Behöver du stöd och rådgivning kan du kontakta Finfa.

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv och erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.

Läs mer på Finfas hemsida >

Ring Finfa: 010-45 53 800.

Publicerad: 2020.08.05 Senast uppdaterad: 2020.08.05 Kategori: Medlemskap

Skriv en kommentar