Om kurser och event

Kurser i arbetsrätt

Svensk Handel erbjuder kurser inom arbetsrätt och personal, affärsjuridik och butikssäkerhet. Kurserna är helt utan kostnad för dig som är medlem.

Exempel på kurser: 

 • Arbetsledningsrätt och förhandlingsskyldighet
  Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över olika situationer som kan uppkomma i verksamheten och då förhandling med facket är nödvändig. Syftet är också att ge kunskap om regelverket kring fackliga förtroendemän.

 • Framgång i förhandling med facket
  Kursens syfte är att stärka deltagarnas kompetens inför fackliga förhandlingar. Teoretisk kunskap om de regler som omgärdar arbetsrättsliga förhandlingar varvas med praktiska övningar i form av förhandlingsspel.

 • Grundläggande arbetsmiljö
  Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick av de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den egna verksamheten. 

› Till kurser

Event

Utöver kurser med arbetsrättslig inriktning erbjuder vi också kurser och event, både i egen regi och via våra dotterbolag och samarbetspartners. Du som är medlem kan delta kostnadsfritt eller till reducerat pris.

Exempel på event under 2020:

 • Att få effekt genom sociala medier
  Handelsrådets webbinarieserie Handels(r)evolutionen. En kurs i fyra delar om hur du får ut det mesta av din marknadsföring i sociala kanaler. 

 • Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
  Event om ditt ansvar för skadliga kemikalier i produkter: Som företagare har du ansvar för att känna till om de produkter du sätter på marknaden innehåller skadliga kemikalier. Vi går igenom hur du tar reda på om en vara innehåller farliga ämnen och ser över de ämnen som ska fasas ut.

 • Lär dig om Live Video Shopping
  Ett event om Live Video Shopping. Ett sätt att skapa nya möjligheter för e-handeln och öppnar för dig som e-handlare att interagera med dina kunder på nya villkor.

› Till event

› Gå tillbaka till medlemsförfrågan