Vad kostar det att vara medlem?

Som medlem i Svensk Handel blir du också medlem i Svenskt Näringsliv. Det betyder att en del av medlemsavgiften går till Svensk Handel och en del går till Svenskt Näringsliv. 

Uppdelningen sker automatiskt, så du som medlem behöver bara betala till Svensk Handel. Den lägsta avgiften är 5 650 kronor per år och företag.

Avgifterna delas upp enligt följande:

Avgift till Svensk Handel

Avgiften till Svensk Handel är 0,19 procent av den sammanlagda årslönesumman av samtliga anställda i företaget, exklusive lön till ägare med familj och vd. Minimiavgiften är 5 200 kronor per år och företag.

Avgift till Svenskt Näringsliv

Avgiften till Svenskt Näringsliv är 0,08 procent av den sammanlagda årslönesumman av samtliga anställda i företaget, inklusive lön till ägare med familj och vd, men minus ett grundavdrag på 500 000 kronor. Minimiavgiften är 450 kronor per år och företag.

För företag med fler än 249 anställda, eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda, gäller särskilda regler för medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv.

Läs mer: Vi är del av Svenskt Näringsliv

Medlem i annan arbetsgivarorganisation

För företag som har medlemskap i annan arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv finns möjlighet att teckna ett näringspolitiskt medlemskap i Svensk Handel. För båda medlemskapen gäller att företaget är medlem i både Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Medlemsavgiften för ett näringspolitiskt medlemskap är 0,08 procent av årslönesumman, exklusive lön till ägare med familj och vd. Minimiavgiften är 2 500 kr till Svensk Handel.

› Inte medlem än? Till medlemsförfrågan

Vad kostar ett medlemskap för just dig?

Undrar du vad medlemskapet för ditt företag skulle kosta? 

Ring oss så berättar vi mer 010-47 18 520.

Och du, många företag tjänar in medlemsavgiften och mer därtill genom att använda våra förmåner

Kategori: Medlemskap