Medlemskap i Svensk Handel – vad kostar det?

Årsavgiften för medlemskap grundar sig på en procentuell del av företagets sammanlagda årslönesumma. En ungefärlig avgift för 2021 räknas fram genom att ta 0,27 procent av företagets sammanlagda årslönesumma föregående år. Minimiavgiften är 5 650 kronor/år.

Här hittar du mer detaljerad information om medlemsavgifterna

Medlemskap i Svensk Handel innebär även medlemskap i Svenskt Näringsliv. Årsavgiften till respektive förening är uppdelad i två delar; en fast medlemsavgift och en serviceavgift som är avdragsgill för företaget.

Avgift till Svensk Handel är 0,19 procent av föregående års totala lönesumma exklusive ersättningar till vd och ägare. Minimiavgift är 5 200 kr/år.

Avgift till Svenskt Näringsliv är 0,08* procent av föregående års totala lönesumma inklusive ersättningar till vd och ägare. Minimiavgift är 428 kr/år.

*Avgiften för enskilda företag samt företag som ingår i koncern med fler än 249 anställda är 0,06 procent av lönesumman + rörelseresultat (rörelseresultatet begränsas till belopp motsvarande lönesumman). Endast positiva rörelseresultat medräknas.

Näringspolitiskt medlemskap

Ett företag som är medlem i en annan arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv kan teckna ett näringspolitiskt medlemskap i Svensk Handel. Det innebär att man har tillgång till alla medlemsförmåner förutom den arbetsrättsliga servicen.

Medlemsavgiften för ett näringspolitiskt medlemskap är 0,08 procent av föregående års årslönesumma, exklusive ersättningar till vd och ägare. Minimiavgiften är 2 400 kronor/år.

  

Vad kostar ett medlemskap för just dig?

Undrar du vad medlemskapet för ditt företag skulle kosta? 

Ring oss så berättar vi mer 010-47 18 520.

Och du, många företag tjänar in medlemsavgiften och mer därtill genom att använda våra förmåner

Kategori: Medlemskap