Filmpaket om krishantering för dig som är medlem

Två filmer om hur du åstadkommer en strukturerad handlingsplan för ditt företag och dina anställda i tider av oro. 

Corona slår hårt mot företagen och skapar oro bland personal och i affärsleden. Här får du två filmer som ger dig, som personal- och/eller affärsansvarig handfasta råd och verktyg om hur du åstadkommer en strukturerad handlingsplan för ditt företag och dina anställda i tider av oro. 

Emelie Söderlind intervjuar Johan Bjärkling, Katarina Huss och Jan Jacobsson, samtliga med stor erfarenhet som ledare och av förändringsarbete, om hur du på bästa sätt hanterar ett krisläge i ditt företag.

Med filmerna kommer också mallar som du kan ladda ner och använda praktiskt i ditt krisarbete. Du har som medlem dessutom möjlighet att ställa frågor till experter i kris- och förändringsarbete under tre veckor, från den 28 april till och med den 19 maj

Film 1: Affärsmannaskap i oroliga tider

Filmen ger dig kunskap kring hur du som har ett ekonomiskt ansvar för din affärsverksamhet behöver tänka och agera vid en kris. StigFrams utvecklingskonsult Emelie Söderlind intervjuar Johan Bjärkling, egenföretagare och utvecklingskonsult i butiksekonomi, som berättar hur du med stöd av en omvärlds- och nulägesanalys sätter upp och arbetar med en krisplan. 

Filmen berör även vikten av att stanna upp och reflektera, hur du skapar en balans mellan beslutstagande och lugn samt hur avgörande det är att förstå och förhålla sig till ovisshet och ständiga omrevideringar. 

Till filmen kommer också mallar som du ladda ner för praktiskt bruk i ditt arbete i kristider.

Se filmen Affärsmannaskap i oroliga tider >

Film 2: Ledarskap i oroliga tider

Den här filmen riktar sig till dig som har ett personalansvar och ger dig kunskap om vilka fokusområden du bör ha i tider av kris och ovisshet. Emelie Söderlind, utvecklingskonsult på StigFram, intervjuar Katarina Huss, utvecklingschef och Jan Jacobsson, utvecklingskonsult. Båda har stor erfarenhet som ledare och av förändringarbete. De berättar om de olika stegen i förändringsarbetet och vikten av att ha en kommunikationsplan – struktur och kommunikation är A och O i oroliga tider. 

Filmen berör även hur viktigt det är att se till potentialen i en kris. Att se möjligheterna och styrkan i dig själv och ditt team, att våga ta hjälp från andra och inte minst: tänka på relationerna med dina samarbetspartners och kunder, både under och efter krisen.

Till filmen kommer också mallar som du ladda ner för praktiskt bruk i ditt arbete i kristider.

Se filmen Ledarskap i oroliga tider >

Bli medlem / Skapa konto

Är du inte medlem ännu?

Är du inte medlem ännu? Då ber vi dig ägna en stund till att läsa igenom varför det vore en fördel för dig att bli det. 

Som medlem i Svensk Handel får du ta del av:

  • En arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor. 
  • Fördelaktiga förmåner
  • Rådgivning och stöd kring kollektivavtal och försäkringar. 
  • Arbetsrättslig rådgivning.
  • Juridisk rådgivning till reducerade priser.
  • Kurser, utbildningar och events.

Läs mer om och ansök om medlemskap här.>

Skapa konto i Svensk Handel

Är ditt företag redan medlem i Svensk Handel? 

Skapa konto här >

Publicerad: 2020.10.21 Senast uppdaterad: 2020.10.21