Hoppa till innehåll

Säkerhetstjänster från Nordic LEVEL Advisory

Nordic LEVEL Advisory erbjuder tjänster för att göra ditt företag tryggare och säkrare. Bland tjänsterna finns bland annat utbildningar, internutredningar, bakgrundskontroller och krishantering. Företagets konsulter har lång erfarenhet och unik förståelse för handelns utmaningar. Som medlem i Svensk Handel får du 10 procent rabatt på alla Nordic LEVEL Advisorys tjänster.

nordic-level-group2.jpg

Företagets tjänster är väl avvägda mot handelns faktiska behov och tar hänsyn till de krav som ställs på dig som företagare, som exempelvis arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljölagstiftning och GDPR.

Nedan följer några av de tjänster ni som medlemsföretag kan avropa från Nordic LEVEL Advisory:

Säkerhetsavtal Bolag

Med ett säkerhetsavtal garanteras stöd och hjälp när tryggheten utmanas. Nyckelpersoner och bolag, med förhöjd hotbild eller med önskan om god beredskap för det oväntade, kan dra nytta av LEVELs samlade kompetens.

I Säkerhetsavtal Bolag ingår:

 • Tillgång till LEVELs beredskapstjänst via separat beredskapsnummer - dygnet runt, året om.

 • Personlig senior säkerhetskonsult kopplad till er.

 • Avstämningsmöten två gånger per år:

  • Ett digitalt möte med möjlighet till två timmars kostnadsfri rådgivning. Exempelvis:

   • Samtal om aktuell säkerhetssituation

   • Genomgång av säkerheten på arbetsplatsen/hemmet

   • Genomgång av krisplan

  • En kortare avstämning via telefon eller Teams.

 • Tillgång till LEVELs samtliga tjänster, samlade expertis och breda nätverk.

 • Rabatterade priser på samtliga säkerhetstjänster (säkerhetsteknik, bevakning, bakgrundskontroller, servicetjänster med mera).

Personsäkerhetsprogram (PSP)

I Personsäkerhetsprogrammet ingår:

 • Övergripande kontroll av hur exponerad individen är för olika kartläggningar

 • Fastighetsbesiktning – inkluderande teknisk, fysisk & IT-säkerhet

 • Säkerhets- & trygghetssamtal för familjen

 • Sammanfattade rekommendationer

Rådgivning

LEVEL tillhandahåller rådgivning avseende:

 • Framtagande av säkerhetspolicys, instruktioner och riktlinjer

 • Riskanalyser

 • Hotbildsbedömningar

 • Säkerhetsutbildning för personal

 • Säkerhetsprövningsintervjuer

 • Krishantering

 • Personsäkerhet för nyckelpersoner i bolaget

 • Omvärldsbevakning

 • Utredningar

 • Incidenthantering

 • Resesäkerhet

 • Säkerhetsskydd

Utbildning

Bland LEVELs utbildningar kan nämnas:

 • Första Hjälpen / D-HLR

 • Hot och Våld / PDV

 • Kris, Krishantering och Krisledning

Bakgrundskontroller

LEVEL erbjuder olika paket för bakgrundskontroller. Respektive paket omfattar:

bakgrundskontroller-level2.png

Bolagskontroller (Due Diligence)

Bolagskontroll är en utredning av företaget som juridisk person och är aktuellt vid bolagsförvärv och investeringar, leverantörsavtal eller andra viktiga affärsrelationer. Bolagskontrollens omfattning anpassas efter kundens behov men aktuella kontrollpunkter är ägarförhållanden, revisorskontroll, revisorsanmärkningar, bolagets förekomst i rättsliga ärenden, disciplin- och tillsynsärenden, förekomst på varningslistor, analys av företrädare och styrelseförändringar samt bolagets exponering på internet och i sociala medier.

Priser

Medlemsföretag erhåller 10 % rabatt på vid var tid gällande ordinarie priser enligt nedan. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Tjänst

Pris Svensk Handels medlemmar

Ordinarie pris

Säkerhetsavtal Bolag

4 410 kronor / månad

4 900 SEK/månad

Personsäkerhetsprogram (PSP)

Från 22 500 kronor

Från 25 000 kronor

Rådgivning

Helgfria vardagar mellan kl. 08:00 – 18:00

1 548 kronor / timme

1 720 kr / timme

Rådgivning

Övrig tid

1 935 kronor / timme

2 150 kronor / timme

Utbildning

Offereras separat

 

Bakgrundskontroller

Screening: 2 740 kronor

Bas: 7 465 kronor

Utökad: 11 245 kronor

Lämplighetsprövning: 7 940 kronor

Screening: 3 045 kronor

Bas: 8 295 kronor

Utökad: 12 495 kronor

Lämplighetsprövning: 8 820 kronor

Bakgrundskontroller (Due diligence)

Offereras separat

 

Kontakt

Kontakta Per Geijer, VD Nordic Level Advisory, per.geijer@nordiclevelgroup.com


Detta erbjudande ingår som en förmån inom ramen för ditt företags medlemskap i Svensk Handel. Nordic LEVEL Group är självständigt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till Nordic LEVEL Group. Du kan läsa mer om hur Nordic LEVEL Group hanterar dina personuppgifter i deras integritetspolicy.  

Kontaktperson på Svensk Handel

eleonor-dahlberg1.jpg

Eleonor Dahlberg

Partneransvarig

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.