Brandsäkerhetsutbildning för handeln och Brandfarlig vara i handeln

Två webbaserade och kostnadsfria utbildningar.

Handelsrådet-arbetsmiljö och säkerhet har tillsammans med Prevent och andra aktörer tagit fram viktiga lättillgängliga utbildningar för de som arbetar inom handeln. Samtliga utbildningar är webbaserade.

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla anställda inom handeln, både till dem som arbetar i butik och på lager.

Gå direkt till registreringen för utbildningen
Läs mer om brandutbildningen

Brandfarlig vara i handeln

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln.

Gå direkt till registreringen för utbildningen
Läs mer om utbildningen Brandfarlig vara i handeln

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Brandfarlig vara i handeln