Utbildning i säkerhet

Kostnadsfri webbutbildning. 

En effektiv säkerhetsåtgärd är en välutbildad och säkerhetsmedveten personal. En bra introduktion är att låta all personal genomföra gratisutbildningen på sakeributik.se. Kursen är ett samarbete mellan Handelns arbetsmiljökommitté, Afa försäkringar och Prevent – arbetsmiljö i samverkan.

Utbildningen har utvecklats så att den har blivit snabbare att genomföra. Det tar nu cirka 45 minuter att gå igenom grunderna. Det finns även en repetitionsdel som tar 15 minuter genomföra.