Medlemserbjudande – Utbildningspaket inom konsumenträtt

Konsumenträtten stärks genom en rad satsningar i EU. Följs inte reglerna riskeras dryga böter. Ditt företag har mycket att vinna på att ha koll på konsumenträtten och hantera frågorna på ett enhetligt vis. Svensk Handel Juridik erbjuder medlemmar i Svensk Handel ett förmånligt utbildningspaket inom konsumenträtt.

Det pågår flera satsningar inom EU för att stärka konsumenters rättigheter . Befintliga regler inom konsumenträtten förstärks i vissa delar och framför allt kommer det att bli dyrare att göra fel. Genom de nya reglerna får nämligen Konsumentverket nya befogenheter, bland annat möjligheten att påföra sanktionsavgifter liknande GDPR-böter. Det kan därför vara en god investering att ta fram rutiner för hur ni som företag hanterar konsumentärenden på ett lagenligt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt.

För att underlätta er hantering har vi på Svensk Handel Juridik tagit fram ett konsumenträttspaket som innehåller såväl utbildning som praktiska arbetsredskap. Paketet erbjuds Svensk Handels medlemmar till ett paketpris om 45 000 kr.

I konsumenträttspaketet ingår följande delar:

1. Utbildning 

Allt börjar med utbildning för medarbetarna. Under utbildningen går vi igenom grundläggande konsumenträtt som omfattar regler för öppet köp, bytesrätt, ångerrätt och reklamationer samt vad man praktiskt bör tänka på i dialog med kund. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för varför det är viktigt att följa företagets rutiner.

Max 10 st. deltagare ingår i konsumenträttspaketet. Ord. pris: 3 500 kr/person. Tid: 2 h 

2. Returer och reklamationer 

En vägledning som går igenom skillnaderna mellan öppet köp, bytesrätt, ångerrätt och reklamationer. Vägledningen ger en grund för att kunna gå vidare till att bestämma hur stor eventuell ersättning till kunden ska vara. Ord. pris: 15 000 kr

3. Ersättning till kund 

En praktisk vägledning för beräkning av skadestånd och annan ersättning till kund med anledning av felaktiga varor. Ord. pris: 10 000 kr

4. GDPR-rättigheter 

Integritetsskyddsmyndigheten har aviserat att klagomål från registrerade  är ett prioriterat tillsynsområde. Denna rutin innehåller dels riktlinjer för hur kundtjänst ska bemöta olika typer av förfrågningar, dels mallsvar som kundtjänst kan använda. Ord. pris: 20 000 kr

Alla priser anges exklusive moms och det går också bra att köpa enstaka delar av paketet till de priser som anges ovan.

Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa konsumenträttspaketet >>

Publicerad: 2021.05.20 Senast uppdaterad: 2021.05.20 Kategorier: Medlem, Medlemsaktuellt

Skriv en kommentar