Överlåtelse och utträde

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag. Eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Överlåtelse

Vid en överlåtelse av verksamheten kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen. För att beställa överlåtelsehandlingar, kontakta medlem@svenskhandel.se.

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta ett medlemskap

Vid utträde ur Svensk Handel vänligen fyll i ansökan om utträde. Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev och anger där vilket datum medlemskapet upphör.  

Skicka uppsägningen till medlem@svenskhandel.se eller:

Svensk Handel AB
Medlemsservice
103 29 Stockholm

Spara tid genom att signera din ansökan direkt med Bank ID 

Uppsägningsvillkor

Utträde kan ske vid närmast kommande halv- eller helårsskifte, räknat från det datum skriftlig uppsägning inkommit till Svensk Handel.

Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2016.11.09 Kategori: Medlemskap