Överlåtelse och utträde

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag. Eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Överlåtelse

Vid en överlåtelse av verksamheten kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen. För att beställa överlåtelsehandlingar, kontakta medlem@svenskhandel.se.

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta ett medlemskap

Vid utträde ur Svensk Handel vänligen maila medlem@svenskhandel.se så skickar vi dig en utträdesblankett som behörig firmatecknare kan signera med Bank-ID.  

Har du inte möjlighet att signera med Bank-ID går det att ladda ner utträdesblanketten, fylla i den, skriva ut, signera, skanna och sedan mejla den till medlem@svenskhandel.se alternativt skicka in den per post till:

Svensk Handel AB
Medlemsservice
103 29 Stockholm

Blankett: Ansökan om utträde >>
Application form: Termination of membership >>

Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev och anger där vilket datum medlemskapet upphör.

Uppsägningsvillkor

Utträde kan ske vid närmast kommande halv- eller helårsskifte, räknat från det datum skriftlig uppsägning inkommit till Svensk Handel.

Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2020.11.19 Kategori: Medlemskap