Om Nordic Retail Summit

Nordic Retail Summit är eventet som under en dag sammanför handelns främsta företrädare, nationellt och internationellt; etablerade branschaktörer och framtidsföretag, politiker och opinionsbildare.

Utifrån megatrender i samhället belyses morgondagens konsumentbeteenden, diskuteras behov av näringspolitiska åtgärder samt formuleras insikter om hur handelns aktörer kan möta den framtid som väntar. Tillsammans formar och påverkar vi de agendor som stärker den svenska handelns konkurrenskraft.​

Välkommen till en inspirerande dag som ger möjlighet till erfarenhetsutbyten och nya samarbeten.

Johanna Strid
Publicerad: 2022.04.05 Senast uppdaterad: 2022.04.05