Debattartiklar 2016

Rättsväsendet får inte ge upp inför stölderna
2016.04.29

Rättsväsendet får inte ge upp inför stölderna

Samhället håller på att förlora kontrollen över de brott som drabbar medborgaren i vardagen, det vi kallar mängdbrott. 

1
2016.04.27

Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar?

Just nu pågår Säkerhetsveckan, en vecka då Sveriges butiker fokuserar på stöldbrott i butik. Varje år stjäls det för cirka 4.6 miljarder kronor i svenska butiker. En stöld var 15:e sekund, 2 miljoner stölder per år. Denna våg av brottslighet drabbar alla butiker, men alla butiker har inte samma förutsättningar att värja sig mot angreppen.

2016.03.24

Handels målar upp fel bild

För att kartlägga hur det går för svensk detaljhandel har Svensk Handel låtit HUI Research, Handelns Utredningsinstitut, granska lönsamheten i branschen. Rapporten visar att även om omsättningen ökat ordentligt den senaste tioårsperioden, har rörelsemarginalen snarast sjunkit.

Källa: Market - 2016.03.24
2016.03.23

Handels skönmålar läget i handeln

Det är beklagligt att Handels väljer att skönmåla läget i handeln när de kritiserar Handelsbarometern, skriver Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg i replik på ett debattinlägg från Handels.

Turisternas betydelse för handeln fortsätter att växa
2016.03.21

Turisternas betydelse för handeln fortsätter att växa

Det finns bra förutsättningar för att turismen kommer att öka i Sverige med ännu fler utländska besökare. Elisabet Elmsäter Vegsö på Svensk Handel råder landets handlare att inte förbise denna viktiga kundgrupp.

Debattduell: Höga ingångslöner slår ut svaga grupper på arbetsmarknaden – sanning eller myt?
2016.03.09

Debattduell: Höga ingångslöner slår ut svaga grupper på arbetsmarknaden – sanning eller myt?

Jonas Arnberg. vs. Scocco. Hur ska vi få in fler på den svenska arbetsmarknaden? Är ingångslönerna för höga? Är de för låga? Slår de ut svaga grupper på arbetsmarknaden? Chefsekonomerna Jonas Arnberg på Svensk Handel och Sandro Scocco på Arena Idé debatterar frågan om ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden. 

Ta vardagsbrotten på allvar
2016.03.04

Ta vardagsbrotten på allvar

För de flesta har Sverige blivit tryggare, men de som drabbas av brott drabbas allt oftare. Sveriges flathet i att beivra små vardagsbrott bidrar till utvecklingen, skriver Per Geiger, säkerhetschef på Svensk Handel.

Nya dataregler snedvrider konkurrensen
2016.03.02

Nya dataregler snedvrider konkurrensen

Den nya dataskyddsförordningen lägger en tung och komplicerad regelbörda på företagen, skriver Anna-Karin Strömqvist

Källa: Dagens Handel - 2016.02.26
2016.02.04

Nej, vi vill inte sänka ingångslönerna

Slutreplik. Svensk Handel föreslår inte en sänkning av ingångslönerna (DN Debatt 27/1). Vi säger nej till en höjning. Med en frysning av ingångslönerna skulle ingen som har ett jobb i handeln få sänkt lön. Ingen skulle heller få en fryst lön. Ingångslönen berör den som går in på arbetsmarknaden – som får ett jobb, skriver Karin Johansson, vd Svensk handel.

”Frys ingångslönerna för att kunna ge fler nyanlända jobb”
2016.01.27

Frys ingångslönerna för att kunna ge fler nyanlända jobb

Inför avtalsrörelsen. Förra året ansökte 160 000 människor om asyl i Sverige. Många kommer att få stanna, men det tar för lång tid för nyanlända att få arbete. Därutöver finns det många unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är dags att frysa ingångslönerna för att ge fler en chans att få jobb, skriver Karin Johansson, Svensk Handel.

Svensk Handel: Frys ingångslönerna
2016.01.25

Frys ingångslönerna

Arbetsmarknadens parter måste ha ett gemensamt mål: att få fler personer i arbete. Att fler arbetar bidrar till god integration, sänkt arbetslöshet, intäkter i form av skatter och till att Sverige är och förblir internationellt konkurrenskraftigt. Det tjänar alla på.

2016.01.15

Höga ingångslöner leder till färre jobb

I Sverige har vi inte haft någon inflation under den senaste treårsperioden. Sedan Svensk Handel och Handels tecknade kollektivavtal senast, 2013, har inflationen alltså inte gjort det svårare att leva på sin lön.

Fem utmaningar för branschen under 2016
2016.01.13

Fem utmaningar för branschen under 2016

2015 präglades av osäkerhet och turbulens i vår omvärld. 2016 ser Svensk Handels vd Karin Johansson fem stora utmaningar.

2016.01.07

Gör om regelverket för kassaregister

Se över föreskrifterna för kassaregister och anpassa dem till dagens verklighet. Den uppmaningen skickar Branschrådet för kassa- och betalsystem under IT och Telekomföretagen tillsammans med Svensk Handel, Visita och Frisörföretagarna till Skatteverket på NyTeknik och Dagens Handels debattsidor.

2016.01.07

Lägre ingångslöner skulle ge fler jobb

Sverige står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden. Unga och utrikes födda har svårare att få jobb. Samtidigt pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, skriver Svensk Handels vd i en debattartikel.