Debatt/Replik: Samma regler måste gälla för alla

Handlaren är enligt lag skyldig att hålla entréer och utrymningsvägar fria. Det är orimligt att det inte krävs tillstånd för någon att ställa sig på just samma plats och exempelvis bedriva försäljning, spela musik eller tigga. Det skriver Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer i en replik. 

Britt-Inger Hedström Lundqvist kritiserar i Fri Köpenskap 19/5-2016

Svensk Handels förslag om butiken som en fredad zon. Svensk Handels förslag går ut på att butiken och dess entré är upplåten för handel och att det därför enbart är handel som får bedrivas där. Handlaren är enligt lag skyldig att hålla entréer och utrymningsvägar fria från sådant som kan hindra tillträde eller utrymning. Om handlaren önskar ställa upp en reklamskylt vid entrén måste man söka tillstånd för detta. Vi menar att det är orimligt att det inte krävs tillstånd för någon att ställa sig på just samma plats och exempelvis bedriva försäljning, spela musik eller tigga.

Med vårt förslag skulle samma regler gälla för alla. För insamling av pengar finns redan i dag krav på tillstånd på många platser. Om Röda korset eller Frälsningsarmén vill samla in pengar på gator och torg måste de ansöka om tillstånd. Svensk Handel menar att all verksamhet som ska bedrivas inom fem meter från en butiksentré ska vara tillståndspliktigt. Det är orimligt att en person ska kunna stå och sälja blommor i entrén till en blomsterbutik. Eller att någon ska kunna sätta sig vid dörrarna och spela musik utan tillstånd.

Lundqvist anser att vi har en fungerande polis som räcker för att lösa butikernas utmaningar. Tyvärr fungerar inte Polisen tillräckligt väl och har inte resurser för att hantera denna problematik. De saknar dessutom lagstöd när ordningen störs. För att ge Polisen möjlighet att utföra sitt uppdrag måste det vara otillåtet att bedriva verksamhet utan tillstånd på dessa platser.

På de stora gemensamma ytor som finns runt våra butiker ska alla få plats, alla ska få ta del av det offentliga rummet. Men för att rummet ska vara tillgängligt för alla krävs ordningsregler. För att synskadade eller rörelsehindrade ska kunna ta använda ytorna måste entréer och gångstråk vara fria. För att kunder och besökare ska kunna utrymma en lokal vid händelse av brand måste utrymningsvägarna vara tomma. För att handelsplatsen ska vara trygg och säker måste personer som stjäl, stör ordningen eller trakasserar personalen kunna avvisas.

Butiken utgör en mycket speciell miljö då den ses som en plats dit alla har tillträde. Alla är välkomna till butiken. Det betyder inte att alla beteenden är välkomna.

Svensk Handel tror inte på ett förbud mot tiggeri, vi tror, precis som Britt-Inger Lundqvist, inte att det går att förbjuda fattigdom. Däremot tror vi att vi kan hitta modeller som ger alla en möjlighet att ta del av våra gemensamma ytor.

Per Geijer Säkerhetschef, Svensk Handel

Källa: Fri Köpenskap 26 maj 2016

Publicerad: 2016.05.27 Senast uppdaterad: 2016.05.27

Skriv en kommentar