Flera andra länder har testat flygskatt, men valt att ta bort den

Med den föreslagna flygskatten flyttas fokus från källan till problemet, från bränslet, till den enskilde resenären. Det är fel väg att gå, skriver Karin Johansson, VD för Svensk Handel, och Eva Östling, VD för Visita.

Regeringen föreslår en flygskatt från och med 2018 för att minska klimatpåverkan. Men problemet är att en flygskatt bara marginellt, om ens alls, minskar utsläppen. Samtidigt drabbas företag inom besöksnäring och handel hårt, inte minst i glest befolkade delar av landet. Därför bör inte förslaget genomföras. Det är bättre att utveckla en teknik som gör att flyget kan använda mer icke-fossila bränslen.

Sverige är attraktivt ska kunna behålla den positionen och besöksnäringen fortsätta att växa.

En flygskatt beräknas enligt branschorganisationen Svenskt Flygleda till en halv miljon färre resenärer per år. Med färre flygresor drabbas hela landets besöksnäring och handel.

I Sverige finns många resmål som bygger på att människor kan resa dit med flyg. Svenskar som turistar i det egna landet ger avgörande inkomster till bland annat hotell, restauranger, campingar och skidanläggningar. Dessutom lägger svenskar som turistar i Sverige en femtedel av sin reskassa på shopping, besökarna från utlandet nära hälften. Med färre flygresor blir det också färre restauranger, hotell och butiker.

Allt fler svenska företag arbetar globalt och är därför beroende av ett välfungerande flygnät till en rimlig kostnad. Ett väl fungerande flygnät är avgörande för såväl våra medlemsföretag som för deras kunder och gäster.

I flera delar av Sverige finns det få alternativ till flyget, stora delar av sydöstra Sverige och Norrland, för att nämna ett par. Om flyglinjer läggs ner på grund av en flygskatt drabbas framför allt människor i dessa delar av landet. Ofta är samma landsändar beroende av de intäkter som besöksnäringen ger. Besökare skapar jobb på hotell och restauranger och tack vare besökare kan fler butiker ha öppet på små orter.

I somras införde Norge en så kallad flygstolsavgift, lik den biljettskatt som regeringens utredare föreslår. Redan har flera flyglinjer lagts ner, liksom minst en flygplats. Vi kan bara spekulera i hur många linjer som skulle läggas ner i Sverige om en flygskatt blir verklighet.

Flera andra länder har testat flygskatt, men valt att ta bort den, då den har visat sig vara skadlig för samhällsekonomin utan att minska utsläppen. I Nederländerna minskade antalet passagerare till flygplatsen Schiphol med 1,4 miljoner per år – men resandet minskade inte. Det flyttade till grannländer som Belgien. I Sverige skulle det innebära att trafiken till södra Sverige i ännu högre utsträckning än idag skulle flytta till Köpenhamns flygplats.

Vi representerar nästan 16 000 företag med mer än 380 000 anställda runt om i landet. Den svenska välfärden är beroende av den skatt våra medlemmar betalar och de jobb deras företag bidrar med. Våra medarbetare är ofta unga och utlandsfödda som får sin första fot in på arbetsmarknaden hos någon av våra medlemmar. En flygskatt, oavsett i vilken form den tas ut, hotar deras jobb.

För en tid sedan tillsatte regeringen utredningen "En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring". Det var bra, men förslaget om flygskatt visar att regeringen saknar förståelse för vad en sammanhållen politik för besöksnäringen innebär.

Besöksnäringen och handeln är redan hårt drabbade av lagändringar och förslag som gör det dyrare och svårare att driva företag och att anställa. Höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, införandet av en ny kemikalieskatt, höjd skatt för fåmansbolag, slopandet av representationsavdraget, kilometerskatten och förslaget om höjd alkoholskatt är några exempel.

Visita och Svensk Handel tar utsläppen från flyget på största allvar, men vi anser att en flygskatt måste beslutas på internationell nivå.

Det är bråttom.  Klimatet och luften människor andas har inga gränser. Flyget måste inom en snar framtid ställa om till icke-fossila bränslen och arbeta hårt för att minska sin klimatpåverkan. Det behövs dessutom fler direktlinjer till Sverige, men också forskning och utveckling för att få fram ny teknik. Med den föreslagna flygskatten flyttas fokus från källan till problemet, från bränslet, till den enskilde resenären. Det är fel väg att gå.

Handeln och  besöksnäringen är beroende av människor som kommer till Sverige med flyg och den svenska välfärden är beroende av handeln och besöksnäringen. En flygskatt riskerar att slå undan benen på tusentals företagsom skapar jobb och bidrar till integration.

Karin Johansson, Vd Svensk Handel  

Eva Östling, Vd Visita

Källa: Helsingsborgs Dagblad

Publicerad: 2016.12.14 Senast uppdaterad: 2016.12.14 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2016-12-29 20:23
29 dec 2016 kl 20:23

Flygskatten verkar att vara bra om det minskar resandet i luften.
Det finns tåg som hår nästan över hela Sverige utan en massa utsläpp.
Det är i och för sig eldrivna plan på gång.
Att resandet genererar arbete är ofta lokalt runt eventuella flygplatser .

Kommentar skapad 2016-12-15 11:39
15 dec 2016 kl 11:39

hej !
Flygskatten inte på något sätt negativ. Flyget måste bli hållbar och komma ifrån fossila bränslen . Så for det går. Tyskland, Storbritannien samt Frankrike har flygskatt ! Som är ungefär det dubbla mot den förslagna !! Jag tycker Karin Johanssons inlägg i detta är ett bottennapp. Ett slag i luften. Ni borde skämmas!

Med vänlig hälsning Mats