Handeln har inte råd att slarva med bemanningen

Replik till Handels debattartikel "Dålig planering och underbemanning – det räcker nu!", Kb 22/10.

När kunder ändrar sina köpvanor och jämför priset i den lokala skobutiken med priset hos kinesiska nätjättar måste handeln hänga med. De utmaningar som e-handel och internationell konkurrens innebär för lönsamheten i handeln är gigantiska. Det handlar om hur butiker ska överleva och jobb tryggas.

Visst, arbetsgivare kan bli bättre på att planera de anställdas arbetstider. Men det vore bra om Handels medgav att utmaningarna inom handeln också ställer krav på flexibilitet och påverkar arbetsgivarens bemanningsbehov. Handels har rätt i en sak; inom handeln är deltids- och visstidsanställningar vanligare än om man jämför med arbetsmarknaden som helhet. Handels väljer dock att helt bortse från de faktorer som gör att denna typ av anställningar är vanligare inom handeln.

Strävan hos arbetsgivare är alltid att bemanna verksamheten med fasta tjänster av så hög sysselsättningsgrad som möjligt, helst heltidstjänster. Ur ett företagsperspektiv är detta självklart, företagets största tillgång och framgångsfaktor är dess medarbetare som står för kunskapen om produkten. Det finns inget annat skäl för arbetsgivare att erbjuda deltidsanställningar, än att det är den anställning som man har råd att erbjuda.

Det är mycket svårt att känna igen den bild som Handels målar upp av handeln. Det vi och våra medlemsföretag möts av dagligen är arbetsplatser som välkomnar ungdomar in på arbetsmarknaden, medarbetare som möter kunderna med professionalism och engagemang och arbetsplatser med arbetsglädje. Vi ser en professionell bransch med företag som strävar efter att vara en bra arbetsgivare och som tar frågor såsom exempelvis arbetsmiljö schemaläggning på största allvar.

Inget vinstdrivande företag inom handeln har råd att slarva med planeringen eller för den delen, underbemanna verksamheten. En underbemannad butik klarar inte av att möta kundens behov av service och har då mycket svårt att uppnå lönsamhet. Företag har inte råd att överbemanna verksamheten. Nyckeln är därför att styra bemanningen utifrån de timmar på dagen, veckan och månaden som kunderna handlar i butiken, så att det finns tillräckligt med personal då kunderna efterfrågar och mindre personal på plats under de tider som färre kunder har behov.

Svensk Handel arbetar aktivt för att skapa en än mer attraktiv bransch. Tillsammans med Handels driver vi ett flerårigt projekt, med syfte att bland annat höja sysselsättningsgraden för deltidsanställda och minska antalet visstidsanställda.

Det är därför förvånande och anmärkningsvärt att Handels inte verkar tro på det projekt som vi så sent som i våras kom överens om. Låt oss se vad projektet leder till innan vi slänger ut barnet med badvattnet.

Tomas Undin
förhandlingschef, Svensk Handel

Rikard Bunnvik
regionchef arbetsrätt och förhandling Syd, Svensk Handel

Källa: Kristianstadsbladet - 2016.10.27
Publicerad: 2016.10.27 Senast uppdaterad: 2016.10.27

Skriv en kommentar