Har regeringen vaknat nu?

Häromdagen kunde vi läsa hur civilministern Ardalan Shekarabi öppnade upp för förbud som en tänkbar åtgärd för att komma till rätta med tiggeriet runt om i vårt samhälle. Hur detta utspel skall tolkas går att diskutera. 

Det är glädjande att ledande företrädare för både Socialdemokraterna och Moderaterna nu äntligen verkar vilja diskutera detta samhällsproblem och Svensk Handels förhoppning är att det inte stannar vid en diskussion.

De senaste åren har vi tvingats vänja oss vid att utsatta EU-medborgare, företrädesvis från Rumänien och Bulgarien, möter oss i och utanför butiker, restauranger, bankomater - ja överallt i vårt samhälle och vädjar om en slant. Ingen kan vara oberörd inför det armod som dessa människor lever i. Det är självklart så att ingen skulle tigga på detta sätt i Sverige om inte situationen var ännu värre i hemlandet.

Samtidigt kommer dessa människor från länder som får omfattande EU-stöd. Varför kommer inte dessa satsningar alla rumäner och bulgarer till del? Bör inte Rumänien och Bulgarien ta ansvar för sina medborgare? Det är nog ingen som tror att ett tiggeriförbud i Sverige löser problemet med dessa människors utsatthet. Det måste ställas omfattande krav på att deras hemländer tar ansvar för alla sina medborgare.

Samtidigt måste åtgärder vidtas mot den situation som kunder, butiksanställda och butiksägare befinner sig i idag. Vi kan inte vänta på att den svenska regeringen sätter nödvändig press på berörda länders dito. Vi kan inte vänta på att man tillsätter en utredning för att stilla en opinion i det egna partiet. Vi måste helt enkelt komma tillrätta med tiggeriet runt om i vårt samhälle. Det var inte så här det var tänkt med den fria rörligheten inom EU. Det svenska välfärdssystemet borgar för att ingen som varaktigt har rätt att upprätthålla sig i vårt land skall behöva tigga för sin överlevnad.

Svensk Handel välkomnar att vi äntligen ser ut att få en politisk diskussion om på vilka sätt detta samhällsproblem bör hanteras. Svensk Handel har länge efterlyst att våra politiker skall agera och visa ledarskap. En bra början vore att säkerställa att de lagar och regler som redan finns efterlevs. Det krävs tydliga politiska signaler till polis och andra rättsvårdande myndigheter att lag och ordning skall upprätthållas, även i och i anslutning till landets butiker.Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel

Källa: ICA Nyheter 26 augusti 2016 

Publicerad: 2016.08.31 Senast uppdaterad: 2016.08.31

Skriv en kommentar