Nej till höjda kostnader för att anställa oerfarna

Stenhård konkurrens och digitalisering utmanar handeln. Priserna inom handeln har legat stilla i tio år. Samtidigt har kostnaderna för bland annat hyror, löner, arbetsgivaravgifter och inköpspriser ökat. Vinstmarginalerna inom branschen är nere på historiskt låga nivåer. Det trots en ökad försäljning. Den som inte hänger med och anpassar sig efter den nya verkligheten riskerar att gå under. Och för de som trots allt hänger med är marginalerna små. När vi nu går in i 2017 års avtalsrörelse är det viktigaste att löneökningarna inte blir större än vad företagen klarar av.

Det är exportindustrin som är Sveriges känselspröt mot omvärlden och som känner av vilka kostnadsökningar svenska företag tål. Handeln verkar även den på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Utländska e-handelssajter som Zalando, Wish och Alibaba säljer för enorma belopp till Sverige och konkurrerar både med den fysiska butiken och den svenska näthandeln. För att handeln ska klara konkurrensen måste det märke för löneökningar som industrin sätter respekteras.

Sedan slutet av 1990-talet har svenska arbetstagare fått goda reallöneökningar och inflationen har varit låg. Det är anmärkningsvärt att LO nu har signalerat att man vill frångå den ordningen utan ett realistiskt och hållbart alternativ. Att stå upp för industrins normerande roll och märket ger långsiktiga vinster för alla istället för kortsiktiga vinster för vissa.

Sverige står inför stora utmaningar. Många nyanlända behöver komma in på arbetsmarknaden, få sitt första jobb och bli självförsörjande. Handeln nyanställer varje år 130 000 personer. Många fler skulle kunna få den möjligheten om inte kostnaderna ökade. Svensk Handel kommer i avtalsrörelsen 2017 att säga nej till att ytterligare höja kostnaderna för att anställa personer utan tidigare erfarenhet. Det är inte rimligt att medarbetare med lång erfarenhet idag tjänar obetydligt mer än den 19-åring som kommer direkt från gymnasiet och aldrig tidigare jobbat.

En annan viktig fråga i avtalsrörelsen handlar om att den svenska lagerföretag och e-handeln måste få moderna och konkurrenskraftiga villkor. De kollektivavtal som dessa företag lever med i dag tillkom på 1930-talet och fungerar inte på den globala marknad där företagen verkar idag. Företagen behöver större möjligheter att förlägga arbetstiden, och tillgodose konsumenternas efterfrågan på service, även på helger.

Avtalsrörelsen 2017 handlar om att skapa förutsättningar och värna konkurrenskraften för handelsföretagen så att de kan fortsätta ge jobb och tillväxt i hela Sverige.

Tomas Undin Förhandlingschef, Svensk Handel

Källa:
Fri Köpenskap 25 november 2016

Publicerad: 2016.11.25 Senast uppdaterad: 2016.11.25 Kategorier: Avtal17, Avtal17

Skriv en kommentar