Nya dataregler snedvrider konkurrensen

I december 2015 kom EU överens om nya dataskyddsregler, det vill säga regler för hanteringen av personuppgifter. Det är en del i EU:s arbete med att stärka utvecklingen av en digital inre marknad. Tanken är god men tyvärr riskerar den nya förordningen att lägga hämsko på utvecklingen av den europeiska handeln vilket gör det allt svårare för de europeiska företagen att konkurrera med globala aktörer.

Dataskyddsförordningen innebär att alla länder inom EU kommer att ha samma regler på området. Det är bra, det gör det enklare för företag att rikta sig till nya delar av den inre marknaden. Det är också bra att det kommer nya regler som ersätter de nuvarande som har sin grund i ett EU-direktiv från 1995. Användningen av personuppgifter och mängden insamlad data är så klart idag mycket större och komplex än för 20 år sedan.

Grundläggande i förordningen är att individens integritet ska värnas och att det är individen själv som bestämmer över sina personuppgifter och hur de får användas. Det ställs mycket högre krav på systematiskt arbete med dataskyddsfrågor. Givetvis är det rätt ingångsvärden, dock måste det i regelverket finnas en balans gentemot näringslivets intresse av att kunna använda insamlad data för att utveckla verksamheter och affärsmodeller.

Företag måste effektivt kunna kommunicera med sina kunder och konkurrenskraftigt kunna erbjuda sina produkter och tjänster till marknaden. Något som blir allt mer avgörande för en framgångsrik verksamhet då den globala konkurrensen ritar om kartan. En stor fördel med digitaliseringen är att tillgången till kunskap om marknader och kunder ökar vilket gör att företag effektivare kan erbjuda kunder rätt utbud. En förutsättning för denna effektivisering är att företagen ges möjlighet att använda den data de samlar in till att lära sig mer om sina kunder och anpassa sina erbjudanden.

Dataskyddsförordningen lägger en tung och komplicerad regelbörda på företagen som kommer att göra det allt svårare och kostsammare att samla in och analysera data. För handelns företag är det hög tid att sätta sig in i de kommande reglerna och vad de innebär för den egna verksamheten. De nya reglerna träder med all sannolikhet ikraft under våren 2018. Det kan tyckas vara långt kvar men den tiden kommer att behövas för att hinna göra nödvändiga anpassningar och investeringar. Och det kommer att kosta att göra fel – allvarliga brister i dataskydd kan ge sanktionsavgifter på upp till fyra procent av företagets globala omsättning.

Anna-Karin Strömqvist
Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Källa: Dagens Handel - 2016.02.26
Publicerad: 2016.03.02 Senast uppdaterad: 2016.03.02

Skriv en kommentar