Regeringen bör förhindra försäljningstvång

Det finns flera goda skäl till att Sverige bör motverka att det införs ett försäljningstvång för europeiska e-handelsföretag. Låt handlarna själva bestämma vilka länder de vill vara verksamma i. Det skriver Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Nätet har gjort oss konsumenter till de stora vinnarna. Vi får ständig tillgång till ett gigantiskt utbud och pressade priser. Den svenska e-handeln växer snabbt och ökade med hela 19 procent under 2015. Konsumenterna handlar dessutom i allt högre utsträckning från utländska företag. 

Inom EU-kommissionen pågår nu slutförhandlingar om ett kommande lagförslag som är tänkt att tvinga europeiska e-handelsföretag att sälja till alla konsumenter i hela unionen. Ett angenämt problem för handeln kan tyckas, men det är ett tvivelaktigt initiativ som riskerar att få andra konsekvenser än de avsedda. Vad vi sett hittills saknar förslaget förståelse för hur verkligheten ser ut för många företag.

I grunden vill de europeiska handelsföretagen handla med hela EU. Att det inte sker fullt ut beror främst på att olika regler ser olika ut i medlemsstaterna. Det handlar exempelvis om olika lagar kring konsumenträtt, skilda produktsäkerhetsregler och olika betalsystem för kort- och fakturabetalningar.

Ett annat potentiellt problem med ett försäljningstvång inom EU är den ökade bedrägeririsken. Om e-handelsföretag tvingas acceptera alla betalningar inom unionen kan de inte neka vissa köp även om det finns välgrundade misstankar att bedrägeri kan förekomma.

Förslaget förbiser också att långväga leveranser av varor kan vara en stor utmaning för många e-handlare. Beställer du exempelvis en soffa från ett svenskt e-handelsföretag för leverans till Belgien blir fraktkostnaderna oftast väldigt höga. Dyker det upp något fel på soffan kan den behövas skickas tillbaka, något som kan stå företaget i Sverige dyrt. Detta visar vikten av att företagen själva, och inte EU-politiker, ska bestämma vilka varor och till vilket land som företagen ska sälja.

Istället för att införa ett försäljningstvång borde politikerna i Bryssel fokusera på att göra det enklare för e-handelsföretagen att sälja sina varor inom unionen. De bör lägga sitt fokus på att undanröja hinder och skapa rätt förutsättningar för att få handeln att växa och låta bli att lägga sig i företagens affärsmässiga beslut.

Svensk Handel vill därför att den svenska regeringen verkar för att ett försäljningstvång inom EU inte införs. EU:s företag behöver inte mer detaljreglering. Lägg resurserna på att göra det lättare för företagen att bedriva handel - då kommer ett ökat utbud och bättre priskonkurrens av sig själv.

Karin Johansson  VD Svensk Handel

Källa: Europaportalen 12 maj 2016

Publicerad: 2016.05.17 Senast uppdaterad: 2016.05.17 Kategori: Konsumenträtt Nyheter

Skriv en kommentar