Publicerad: 2017.10.20   •  
Senast uppdaterad: 2017.10.20
  •   6

Förändrad OB-ersättning fortsatt prioriterat krav

Det finns ingen fråga som Svensk Handel och dess föregångare arbetat mer med än lönebildning och OB-tillägg de senaste 25 åren , skriver Svensk Handels förhandlingschef i en replik till Björn Krasse och Handelsanställdas förbund. Arbetet pågår fortfarande.

Björn Krasse skrev ett debattinlägg (9/10) om den nya konkurrenssituation som uppstått genom den snabbt ökande e-handeln och de krav på förändringar av lönebildningen som han anser behöver ske med anledning av den utvecklingen. Handelsanställdas förbund genmälde på den artikeln och Björn Krasse har i sin tur replikerat (12/10).

För de som läst artiklarna står det klart att Handelsanställdas förbund gör en annan bedömning än Björn Krasse och Svensk Handel av vidden av de konsekvenser som den snabbt växande e-handeln kommer att leda till för den fysiska handeln.

Den stora majoriteten av Svensk Handels medlemmar kämpar med mycket låg eller obefintlig lönsamhet redan idag. Det finns all anledning att vara bekymrad för framtiden.

Debatten kommer som en konsekvens av det att handla om lönebildningen och främst OB-ersättningarna där Björn Krasse tycker att parterna inte tagit sitt ansvar och ändrat dem i takt med den allmänna samhällsförändringen.

Jag vågar påstå att det inte finns någon fråga som Svensk Handel och dess föregångare arbetat mer med under den senaste 25-årsperioden.

Som ett resultat av arbetsgivarsidans mycket bestämda krav på förändrade OB-ersättningar har vi till och med haft en två veckor lång storstrejk på handelns område. Med undantag för någon avtalsrörelse har förändrade OB-ersättningar varit ett prioriterat krav. Det finns inte någon åsiktsskillnad mellan små och stora företag.

Då är en relevant fråga självfallet varför inget har hänt. I vanliga affärsförhandlingar kan man byta leverantör om leverantörens krav i något avseende inte passar. I kollektivavtalsförhandlingar kan man inte byta motpart. Om parterna inte kommer överens är konsekvensen till slut konflikt i form av arbetsnedläggelse på arbetsplatserna.

Det arbetsgivarna köper är således arbetsfred, eller annorlunda uttryckt, frihet från strejker under en definierad tidsperiod. Priset för friheten från strejker är vad förhandlingarna ytterst handlar om. Om priset är för högt prövas i varje avtalsrörelse av små och stora medlemsföretag i förhandlingsdelegationerna.

Till sist, det pågår ett arbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund för att se om vi kan enas om ett sätt att ändra lönebildningen inom handeln i linje med de tankar som Björn Krasse framför.

Vi som deltar känner ödmjukhet inför uppgiften då många kunniga och skickliga personer före oss inte har lyckats. Men om vi inte enas om nya regler kommer det inte bero på avsaknad av engagemang och arbete.

Källa: Market 20/10 2017

Läs mer:

”Handels styr Titanic rakt mot isberget med sin omoderna syn på lönesättning”

Handels: ”Ob-tilläggen är ingen lön – det är en ersättning för just sämre arbetsvillkor”

Björn Krasse: ”Handels syn problematisk med tanke på de utmaningar branschen har”

Kommentarer (6)

Kommentar skapad 2017-11-06 22:04
06 nov 2017 kl 22:04

.

Kommentar skapad 2017-11-06 22:02
06 nov 2017 kl 22:02

Vi lever i en värld med onlinehandel och en ny typ av konkurrens med andra branschers avtal. Det är dags att tänka om och satsa på de som vill satsa på detaljhandeln. För mig är det en fråga om att ta ansvar för bägge parter såväl Handels & Svensk Handel. Vi måste göra branschen mer intressant för de som vill satsa och inte ge så stor del av den totala "kakan" till de som "bara" ser detaljhandeln som en chans att tjäna pengar medan de studerar. SATSA PÅ DE SOM VILL SATSA PÅ DETALJHANDELN! Torbjörn Rusck VD Ströms Man & Woman

Kommentar skapad 2017-11-06 22:00
06 nov 2017 kl 22:00

fördela lönerna på ett mer rättvist och klokt sätt för att på så sätt satsa på de som vill stanna i branschen. Skillnaden för en senior medarbetare som ofta gör flest timmar i veckan på vardagar mot en yngre medarbetare som ofta arbetar helger och då får 100% i OB under helgen efter 12 på lördagen, mao med "dubbel" ersättning blir att den som arbetar under helgen kan arbeta halva tiden till nästan samma ersättning. Varför är den tiden obekväm??? Öppettider och hur människor lever idag har förändrats väsentligt på 30-40år.

Kommentar skapad 2017-11-06 21:57
06 nov 2017 kl 21:57

Hej, Jag delar fullständigt uppfattningen om OB-tilläggen. De är föråldrade och bakbinder oss arbetsgivare. Möjligheterna för detaljhandlarna att kunna ge en större del av löneersättning till de som vill satsa på en karriär inom detaljhandel blir begränsade. Vill vi satsa på dem krävs att vi tar till en löneglidning. Konkret så innebär det att vi som arbetsgivare tvingas lägga en stor del av den totala lönen på de yngre, de som arbetar extra, mao för de som ofta arbetar lördagar & söndagar. Min önskan är att vi skulle kunna fördel

Kommentar skapad 2017-11-01 10:35
01 nov 2017 kl 10:35

Våran butik rullar på hyfsat bra men enbart för alla timmar som vi lägger ner själva,vi tar alla helgdagar och har alltid gjort men detta är ju ingen hållbar utveckling i längden,och att höja marginalen för då åker kunderna iväg så man jobbar sig bara snabbare ner i graven

Kommentar skapad 2017-10-30 23:33
30 okt 2017 kl 23:33

Vi som har småföretag inom handeln, kryper & kämpar för varje krona. I vårat fal är det tufft, få vi har öppet alla dagar om året(stängt 3dagar. Röda dagar som storhelger. Öb ersättningen är enorm inom handeln. Det finns inga andra som har så mkt ersättning på helger/Röda dagar. Det gör att vi småföretagare orkar inte i längden. Hur är fet med metall & hotell / restaurang de har inte dessa hutlösa översättningar.