Publicerad: 2017.09.11   •  
Senast uppdaterad: 2017.09.11

Personer som begår upprepade brott måste kunna portas från våra butiker

Medarbetare i handeln förväntas stå ut med att en person som tidigare stulit, varit våldsam eller hotfull kommer tillbaka. Handlaren har fullt arbetsmiljöansvar för sina anställda men otillräckliga möjligheter att skydda dem, skriver Per Geijer, säkerhetschef, och Krister Colde, arbetsmiljöombudsman.

Vi ska kunna känna oss trygga i hemmet och på våra arbetsplatser. Lagstiftningen tar också fasta på detta, exempelvis genom att se strängare på brott som drabbar oss i bostaden. Om en person vägrar lämna din bostad trots att du bett denne att gå, begår personen ett hemfridsbrott och sker samma sak på kontoret där du jobbar kallas brottet olaga intrång. Det finns dock en lucka i lagstiftningen som får allvarliga konsekvenser för de som arbetar i handeln.

Butiker anses vara platser dit ”allmänheten har tillträde”. Domstolarnas tolkning är därför att reglerna för olaga intrång inte gäller i butik. Butiksägaren kan alltså inte bestämma att en stökig person ska lämna lokalen. Människor som vid upprepade tillfällen trakasserar medarbetarna eller stjäl från butikshyllorna kan inte ens av domstol förbjudas att besöka butiken. Fack och arbetsgivare inom handeln anser att det är dags att ändra på detta och vill införa ett tillträdesförbud för att bättre kunna skydda butiken och dess medarbetare.

Medarbetare i handeln förväntas stå ut med att en person som tidigare stulit, varit våldsam eller hotfull kommer tillbaka. Huliganer som bråkar vid en fotbollsmatch kan portas från arenan, men möjligheten att stoppa personer som begår upprepade brott mot butiker och anställda är minimala. Butiksägare vittnar om en stor frustration över att samma gärningsmän återvänder till butiken gång på gång.

Handlaren har fullt arbetsmiljöansvar för sina anställda men otillräckliga möjligheter att skydda dem. Att ge de som notoriskt stjäl, saboterar eller missköter sig i våra butiker ett tillträdesförbud skulle vara ett viktigt verktyg i kampen med att stoppa brottsligheten mot handeln. Det skulle också sända rätt signal – personer som begår upprepade brott på en plats ska inte längre vara välkomna dit. Därför är det hög tid att domstolarna ges möjligheten att döma ut ett tidsbegränsat tillträdesförbud när personer begår upprepade brott mot en butik eller dem som arbetar där.

Argumenten mot att införa ett tillträdesförbud handlar ofta om att brotten inte är tillräckligt allvarliga i jämförelse med den inskränkning som förbudet innebär för den dömde. Vi menar att det är dags att ta en förnyad diskussion om hur tungt den kriminelles integritet ska väga jämfört med de skador som butiken och dess medarbetare får stå ut med.

Utgångspunkten är givetvis att butiker ska vara välkomnande platser, öppna för alla. Men om öppenheten ska kunna upprätthållas måste de personer som inte följer lagar och regler kunna stängas ute. Ytterst är det en fråga om att skydda de som arbetar i butiken från att råka riktigt illa ut på sin arbetsplats.

Per Geijer
Säkerhetschef på Svensk Handel

Krister Colde 
Arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund

Källa: Metro - 2017-09-07

Kommentarer (0)